Sikker færdsel på vandet

Det er altid et godt udgangspunkt at være klædt på teknisk og sikkerhedsmæssigt når man færdes på vandet, således at turen foregår på fornuftig og sikker vis. De følgende teknikker og skadesforbyggende øvelser svarer til det vi kalder et IPP2 niveau og gør at du kan padle og manøvre dit SUP board på sikker vis. Med sikker færdsel på vandet menes at du kan befærde dig sikkert i området, kan ro sikkert og er i stand til at redde dig selv i det pågældende vejr, for derefter at komme sikkert i land.

Stand Up Paddle - Løfteteknik

Det er vigtigt at bære boardet korrekt, for at undgå skader på længere sigt. Lær derfor hvordan du bærer dit board korrekt.

Stand Up Paddle - Ind- og udstigning

Det er vigtigt at din ind- og udstigning er effektiv frem for elegant samt at du har vurderet området hvor du påtænker at skulle ud / af boardet.

Stand Up Paddle - Fremadroning

Størstedelen af tiden i en kajak foregår i fremadroning og det er derfor yderst vigtigt at have styr på din teknik, både for at komme effektivt fremad men også for at forebygge skader.

Stand Up Paddle - Baglænsroning

Baglænsroning er effektivt hvis du skal væk fra land hvor du er sejlet lige ind, skal bakke ud hvor du ikke kan vende eller lignende.

Stand Up Paddle - Standsning

Det er yderst vigtigt at kunne standse / bremse sit board inden en evt. ulykke sker, hvor du kolliderer med en makker, sten eller lignende.

Stand Up Paddle - Fejetag

Fejetaget kan benyttes både til at dreje i fart, men også til at vende boardet.

Stand Up Paddle - Sideforflytning

Sideforflytning findes i flere afskygninger og kan benyttes til at trække boardet sidelæns fx. hen til en makker, en ponton, bro eller lignende.

Stand Up Paddle - Træktag

Træktaget bruges til at holde retningen ved fremadroning i samme side eller til at dreje samtidigt med at farten opretholdes

Stand Up Paddle - Lavt støttetag

Det lave støttetag er uvurderligt når balancen mistes og kan forhindre en kæntring. Det bør derfor trænes så tilstrækkeligt at det kommer som en refleks ved ubalance og lignende.

Jon Brylle

  • Startede i 2011
  • Havkajak Ipp2 niveau
  • Havkajak instruktør Ipp1 Niveau
  • Stand up paddle ipp2 niveau
  • Stand up paddle instruktør ipp1 niveau

Jon startede sin vandsports “karriere” i 2011 og  det har budt på nogle fantastiske oplevelser, ture og udfordringer i havkajakken og på SUP Boardet. Den helt store glæde kommer af naturens udfordringer, roen i sindet på vandet samt den fantastiske vilde natur vi har overalt omkring os.