Sikker færdsel på vandet

En robåd/inrigger er i den størrelsesorden hvor den kan forvolde en del skade på vandet, den bremses ikke nemt og kræver et mandskab på 3 eller 5 personer. Som roer i denne type fartøj kræver det en hvis viden inden for ro teknik samt forståelse for de enkelte kommandoer. Ligeledes er det vigtigt at man som hold, har et fornuftigt makkerskab, således man kan arbejde godt sammen. Selve sikkerheden for mandskabet er ikke set som risikabelt, da man befinder sig i et sødygtigt og stærkt fartøj, som ikke er bemærkelsesvist påvirket af vind og vejr. Det er dog stadigvæk vigtigt at have fokus på korrekt ro- og skadesforbyggende teknik.

Kommandoer

Besætningen i robåden er opdelt således at der er en styrmand og henholdsvis 2 eller 4 roere. Det er styrmanden som har kommandoen for robåden og som ved hjælp af nedenstående kommandoer kontrollerer og sørger for synkroniteten, balancen og roningen generelt. Robåden er opdelt således at de 4 roere har hver deres nummer: 1 og 2 eller 1, 2, 3 og 4 talt fra stævnen af båden alt efter robådens størrelse.

Inrigger - Stævn, agter, styrbord og bagbord

Disse benævnelser kan bruges til at fokusere en kommando på blot én af fartøjets sider.

Inrigger - Benævnelse af roernes pladser

Inriggeren er opdelt således at roerne har hver deres nummer, som henholdsvis er 1 og 2 eller 1, 2, 3 og 4 talt fra fartøjets stævn. Dette fordi enkelte kommandoer kan fokuseres på én eller flere af roerne specifikt.

Inrigger - "Klar til at gå om bord" og "ombord"

Ved bording af inriggeren placeres den ene fod imellem fodstøtten og sædet samt en hånd på rælingen. Roeren forbliver i denne position, med vægten på broen indtil kommandoen “ombord” lyder.

Inrigger - "Klar til at gå fra bord" og "Fra bord"

Ved forladelse af inriggeren køres sæden frem, fødderne anbringes imellem fodstøtten og sædet, personen rejser sig op og sætter foden nærmest broen op,. Roeren forbliver i denne position, med vægten i robåden indtil kommandoen “fra bord” lyder.

Inrigger - "Vel roet"

“vel roet” er roerens grundstilling, altså når robåden ikke er i fremdrift eller lignende. Roeren har strakte ben og arme samt åren er vandret over vandet, i en vinkelret stilling.

Inrigger - "Balance"

Alle roerne sidder i grundstillingen “vel roet” og styrmanden sørger for at fartøjet er i balance ved at rykke sig mod styrbord/bagbord.

Inrigger - "Til roning klar"

Roeren gør sig klar til første ro tag ved at køre sædet helt frem med armene strakt samt årens blad over vandet i en lodret stilling.

Inrigger - "Ro væk"

Åren sættes i vandet og derved påbegynder roningen.

Inrigger - "Til skodning klar"

Åren gøres klar til at fartøjet skal bakke, ved at årens forside vender mod stævnen og håndtaget føres op til brystet.

Inrigger - "Skod væk"

Åren sættes i vandet og baglænsroning påbegyndes 

Inrigger - Vending af båden

Kommandoen “Bagbord til skodning klar, styrbord til roning klar” bruges når båden skal vendes og er en side specifik kommando af de tidligere forklarede fremad og baglæns ro tag. De færdiggøres med enten, “ro væk” eller “skod væk”.

Inrigger - "Fald ind"

Styrmanden nævner den side eller person, som skal falde ind i den roning som foretages af den modsatte side/de andre roere.

Inrigger - "Åren på vandet"

For at holde fartøjet stabilt / danne en hvile position, i en nødvendig situation, lægges årebladet fladt ned på vandoverfladen, dog stadig med roerens hænder på håndtaget.

Inrigger - Standsning

Ved kommandoen “det er vel” gøres klar til standsning ved at arme og ben strækkes og kroppen lænes frem for at modstå det kommende tryk fra fartøjet. Ved kommandoen “sæt i” sænkes årebladet i vandet og der holdes modtryk. Ved brug af kommandoen “sæt hårdt i” vendes årebladet rundt, således forsiden er mod stævnen og der skoddes for at fartøjet får drift i modsatte retning af den forhenværende sejlretning.

Ro- og styreteknik

Kropsstilling, isætning af åre, vinkling, optagning, sæde, ruller, fødder, skadesforbyggelse. Det ideelle rotag 

 

Inrigger - Rotaget

Et effektivt og skadesforbyggende ro tag er utrolig vigtigt og benyttes i 95% af tiden i robåden og den enkelte roer bør derfor ligge et stort arbejde i at perfektionere dette, hurtigst muligt efter start med roning.

Palle Jensen

  • Startede i 2007
  • Havkajak Ipp3 niveau
  • Havkajak instruktør Ipp2 Niveau

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Jon Brylle

  • Startede i 2011
  • Havkajak Ipp2 niveau
  • Havkajak instruktør Ipp1 Niveau
  • Stand up paddle ipp2 niveau
  • Stand up paddle instruktør ipp1 niveau

Jon startede sin vandsports “karriere” i 2011 og  det har budt på nogle fantastiske oplevelser, ture og udfordringer i havkajakken og på SUP Boardet. Den helt store glæde kommer af naturens udfordringer, roen i sindet på vandet samt den fantastiske vilde natur vi har overalt omkring os.